TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Greeting - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hi, how are you doing?"
B: "I'm doing great. How about you?"
A: "Not too bad."
B: "Do you come to this restaurant often?"
A: "I've been here a couple of times, but I don't come on a regular basis. What have you been up to?"
B: "I'm pretty busy at work these days, but otherwise, everything is great."
A: "Well, have a good evening."
B: "You too."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "It's nice to meet you. My name is Jack."
B: "I'm Steve. It's a pleasure to meet you."
A: "What was your name again?"
B: "Steve."
A: "So Steve, What do you do for a living?"
B: "I work at the public library. How about you?"
A: "I'm a University student."
B: "That's great. It was nice meeting you."
A: "Yeah. It was a pleasure meeting you."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Jack, it's good to see you."
B: "Wow. How long has it been? It seems like more than a year. I'm doing pretty well. How about you?"
A: "Not too bad."
B: "What movie did you come to see?"
A: "I came here to see Matrix Revolution. How about you?"
B: "I'm going to watch Finding Nemo."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!