TalkEnglish Logo
0:00
0:00

How is your day - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What are you doing now?"
B: "I'm watching TV."
A: "What are you watching?"
B: "I'm watching Friends. What are you doing?"
A: "I'm doing my homework, but I really need to take a break."
B: "You want to do something?"
A: "Yes. But I shouldn't. I got to finish my assignment now."
B: "Alright. Call me later then."
A: "OK. Bye."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Where are you going now?"
B: "I'm going to the bank."
A: "Aren't you supposed to be at work?"
B: "I'm working now. I'm making a deposit for our company."
A: "Where do you work?"
B: "I work for a restaurant as a controller."
A: "Wow. That's great."
B: "Great seeing you. I have to go now. I'll talk to you later."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hi Steve. What are you doing here?"
B: "I'm meeting a friend here for dinner. How about you?"
A: "I'm on my way home but I needed to stop by the book store to buy a text book."
B: "Didn't you finish school yet?"
A: "I have one more year, and then I'm done."
B: "What are you majoring in?"
A: "I'm majoring in Sociology"
B: "How do you like your major?"
A: "I really find the subject very interesting. I'm enjoying all my classes."
B: "That's great."
A: "I'd better go now. I don't want to miss the bus."
B: "Alright, I'll talk to you later."
A: "Okay. See you later."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!