TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Tomorrow's Plan - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you have any plans tonight?"
B: "I have class until 5 O'clock, but I'm free after that."
A: "Do you want to grab dinner?"
B: "I don't have any dinner plans so that sounds great."
A: "What time should we meet?"
B: "I need to go to the book store first, so let's meet at 6 O'clock."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Let's go to Everland next week"
B: "I can't. I'm way too busy."
A: "What are you doing next week?"
B: "On Monday, I'm going to meet my professor. Tuesday, I have a job interview. Wednesday, I'm going to the dentist. And on Thursday, I have to go visit my parents."
A: "Why are you so busy?"
B: "I've been procrastinating for a long time."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What are you doing over the weekend?"
B: "I'm going to exercise, meet some friends, and then watch tv."
A: "Who are you going to meet?"
B: "My friend from middle school is visiting, so we are going to have dinner on Saturday."
A: "How long is he going to stay?"
B: "He is only here for a day."
A: "Where are you going to eat dinner?"
B: "I plan on taking him to an Italian restaurant."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!