TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Yesterday - The Past - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What did you do last night?"
B: "I met some friends and we had some drinks at a bar."
A: "Did you drink a lot?"
B: "I got so drunk that I don't remember how I got home."
A: "Why did you drink so much?"
B: "I was so depressed. I just wanted to forget about everything."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "How was the airplane ride?"
B: "It was a twelve hour flight. It was so boring. I tried to sleep but it was too uncomfortable on the plane."
A: "How about the movies they play on international flights?"
B: "I saw both movies they played. I was just unlucky."
A: "Did you take a book with you?"
B: "I accidentally packed it with my luggage that I checked in."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What did you do last weekend?"
B: "I went to a party."
A: "How was the party?"
B: "It was way too crowded and the food was gone before I got there."
A: "What time did you get home?"
B: "It was pretty boring so I left at ten and got home before eleven."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!