TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Weather - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey John, it's beautiful out today, isn't it?"
B: "Yeah. I wish it would be like this everyday."
A: "Did you see the weather forecast?"
B: "Unfortunately, it's supposed to start raining tomorrow night."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you know what the weather is going to be like tomorrow?"
B: "It's supposed to be the same as today. I don't think the weather will change much for the next week or so."
A: "That's great."
B: "Why are you so happy? Do you have anything planned?"
A: "Yeah, I'm going to Everland with my family this weekend so I was hoping for good weather."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "I can't believe it is raining so much."
B: "It's not that bad. Last year we had floods in 4 different areas of the city."
A: "Really? Does it always rain so much during this time of year?"
B: "This is not as bad as usual. During the monsoon season, we usually have rain for 3 weeks."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!