TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Movies - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "I hear Batman is supposed to be good. Do you want to go see it tomorrow?"
B: "I have to eat dinner with my family tomorrow."
A: "We can watch the late show. I think it starts at nine forty five."
B: "That would be great."
A: "What time can you be at the theater by?"
B: "I can be there by 9:15."
A: "Ok. I'll meet you there."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What are you doing tomorrow?"
B: "Nothing really."
A: "Let's watch a movie or something."
B: "What's on these days?"
A: "I think they're playing Lord of the Rings"
B: "That sounds pretty good. Let's watch that."
A: "Where should we meet?"
B: "How about at the subway entrance."
A: "Alright. I'll meet you there at one o'clock."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Steve, what are you doing these days?"
B: "Just working. The same as usual."
A: "Have you seen Shiri?"
B: "No. I haven't seen that yet."
A: "Let's go watch it tomorrow. It's a weekend and you should take a break."
B: "Well, to think of it, that sounds great."
A: "I'll give you a call tomorrow about noon and let you know the time."
B: "Ok. I'll see you tomorrow."
A: "See you."

4
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What should we do this Saturday?"
B: "Rocky six is suppose to come out this Friday."
A: "Yeah, but I don't know if it is going to be any good."
B: "The only reason I want to see it is because I have seen the previous five."
A: "True. Ok. Let's see it this Saturday."
B: "How about we hook up for lunch at 12:00, and then go see the movie afterwards."
A: "Sounds like a plan. Let's meet in front of Tower Records at 12:00."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!