TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Movie Types - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What type of movies do you like?"
B: "I like comedies. How about you?"
A: "I like action."
B: "Action is fun too."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What type of movies do you like?"
B: "I like all sorts of movies, primarily drama and science fiction."
A: "That's an interesting combination. How about western movies?"
B: "Western and horror are the two types of movies I don't care for."
A: "Why don't you like horror? They're entertaining."
B: "Some are entertaining, but I find most of them stupid and childish. For example, I don't understand why a person always goes into the house alone when something is suspicious."
A: "Ha ha. I know what you mean. But it's just a movie. They need for the characters to do that."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey, you wanna see a movie tomorrow?"
B: "Sounds like a good plan. What do you want to see?"
A: "How about Legally Blonde."
B: "Ah, my girlfriend wanted to see that movie. I have to take her later so I don't want to watch it ahead of time. How about The Cube?"
A: "Isn't that a scary movie?"
B: "How scary can it be? Come on, it'll be fun."
A: "Ok. I'll give it a try."
B: "That's the spirit. I'll see you tomorrow after class."
A: "Ok. See you tomorrow."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!