TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Hobby - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Bob. Whatcha you doing?"
B: "I'm at home painting."
A: "I didn't know you paint. What type of painting is it?"
B: "I enjoy oil painting. I learned it in one of my extra classes in college."
A: "That sounds so interesting. I wish I learned a hobby."
B: "Hobbies are never too late to learn. They offer a variety of classes at the local community college. You should look into it."
A: "I think I will. Thanks for the info."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Joanne. What are you up to?"
B: "I'm just watching some television."
A: "I'm so bored. I don't know what I'm going to do today and it is only ten in the morning."
B: "Me too. Do you think we are boring people?"
A: "I don't think we are boring. It's just that we don't have any hobbies."
B: "That's right. What do you think we should do as a hobby?"
A: "That all depends on what you like to do. For example, I like to doodle on the notepad, so I'm thinking about doing some real drawings."
B: "I like to play the piano for fun."
A: "Yeah. That can be a good hobby."
B: "Hobbies are great. I'm going to make a list of all the things I like to do."
A: "That's a great idea. I'm going to do the same."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!