TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Exercise Gym - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What do you do besides work and watching TV?"
B: "When I have some time, I like to exercise."
A: "Do you go jogging or do you go to a health club?"
B: "I joined Samsung Health Club a couple of months ago."
A: "How do you exercise?"
B: "I usually spend 30 minutes on the bicycle for the cardio, and then I lift weights for about 45 minutes."
A: "How often do you go?"
B: "I want to go four times a week, but I'm too lazy. Last week, I only went to workout once."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Jimmy. Let's go workout later today."
B: "Sure. What time do you want to go?"
A: "How about at 3:30."
B: "That sounds good. Today we work on Legs and forearm."
A: "Hey. I just played basketball earlier, so my legs are a little sore. Let's work out on arms and stomach today."
B: "I'm on a weekly schedule. You're messing everything up."
A: "C'mon. We're only switching two days. You can do legs on Friday."
B: "Alright. I'll meet you at the gym at 3:30 then."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Damn Scott. You got big."
B: "Yeah, I've been working out a lot."
A: "How long have you been lifting weights?"
B: "For a year and a half."
A: "Yeah. Last time I saw you, it was like 2 years ago."
B: "Has it been that long?"
A: "How often do you go to the gym?"
B: "I usually go every other day for about 3 hours."
A: "That's a lot."
B: "Yeah, I used to work out for an hour a day 4 times a week, and I saw no results. This is what you have to do to get noticeable results."
A: "I don't think I have the discipline for that."
B: "Just think of it as a hobby. Then it's actually fun."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!