TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Fraternity and Sorority - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey John. How are you doing?"
B: "I'm doing great. How about you?"
A: "Me too. I just finished moving into the dormitory. It seems alright."
B: "Oh man. You should have joined a fraternity."
A: "You're in a fraternity? Which one?"
B: "I'm with Delta Tau Delta. It is going to be so much fun."
A: "How much does it cost?"
B: "I have to pay $475 a month. It comes with two meals (a day) though."
A: "Damn. That's the same price I'm paying for the dormitory. How often do they take new members?"
B: "Every semester. When they start recruiting, I'll be sure to let you know."
A: "That would be great."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hi, I was looking to join a sorority. Where can I find information about your sorority?"
B: "What would you like to know?"
A: "How many people are in this sorority?"
B: "We have 72 ladies so far. We have enough room for 28 more girls."
A: "How often do you have parties here?"
B: "Only about once a month."
A: "Do you provide meals here?"
B: "We provide breakfast and dinner every Monday through Friday."
A: "Can I take a tour of the place?"
B: "Sure. I can show you around."
A: "Wow. It looks great here. What do I need to do to get in?"
B: "You need to fill out this application, and then we will call you for an interview. If you pass the interview, then you will have to go through initiation."
A: "What is involved in the initiation?"
B: "That's a secret."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!