TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Smoking - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Bobby. What's going on?"
B: "Just taking a smoke break."
A: "I forgot my cigarette today. Do you have another one?"
B: "Sure. Here you go."
A: "Thanks."
B: "I didn't know you smoked."
A: "Really? I've been smoking for over a year now."
B: "Oh. You're new to smoking still. I've been smoking for 7 years."
A: "You ever tired to quit?"
B: "Many times. I'm really addicted. It's harder to stop than you think."
A: "Yeah. I tried to quit last month, and I thought it was going to be easy, but it turns out that I'm still smoking."
B: "I highly recommend you quit soon. The longer you smoke, the harder it becomes to quit."
A: "I think you're right. Alright. Gotta go to class. Thanks for the cigarette. I'll talk to you later."
B: "No problem. I'll talk to you later."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Jane. How are you doing?"
B: "Hi Jack. I'm doing great."
A: "I hope you haven't been waiting too long."
B: "No. I just got here a few minutes ago."
A: "Do you know if smoking is allowed here?"
B: "I think this is a no-smoking place. Do you want to go somewhere else?"
A: "That's alright. I don't need to smoke."
B: "Why don't you quit?"
A: "I never thought about it. All my friends smoke, and we hang out a lot."
B: "So do you smoke by yourself?"
A: "When I started I didn't, but after a few months I started smoking at home. Usually when I'm bored."
B: "Do you smoke cause your're bored?"
A: "Yeah. It helps to kill the time. I also think it's out of habit. I'm so used to having a cigarette every now and then."
B: "How much do you smoke in a day?"
A: "I smoke about a half pack a day."
B: "Well, I think you should quit. You know it's bad for you?"
A: "I always knew it was bad, but I never thought about it."
B: "You better start thinking about it now. You might not feel the difference now, but after 10 years of smoking, you might feel it and then it will be too late."
A: "That's a good point. I'll try to quit."
B: "Good. And if you need any support, I'll always be here for you."
A: "Thanks."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!