TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Dating - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hi there. Do you know anyone here?"
B: "I'm a friend of Stacy."
A: "Stacy Miller? I know her."
B: "Really? How do you know her?"
A: "We went to middle school together."
B: "That's cool. What a small world."
A: "So how do you know Stacy?"
B: "We went to the same sorority."
A: "What did you major in?"
B: "I majored in Sociology."
A: "Really? Me too. That's kinda cool."
B: "Where did you go to school?"
A: "I went to Berkley."
B: "So what are you doing here in New York?"
A: "I work at a consulting firm."
B: "Isn't that hard work?"
A: "It was in the beginning, but I got used to it. It's a lot of hours though."
B: "I bet. I don't like working more than 40 hours. I need time to play."
A: "I hear that. I wish I had more time to play. But I do like my job."
B: "I think it is important to like your job."
A: "I like talking with you."
B: "Really? I feel the same way."
A: "Do you wanna go out sometime, like dinner or something?"
B: "I'd like that. Here, let me give you my number."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "You see that chick over there?"
B: "The one in the red shirt?"
A: "Yeah. Isn't she hot?"
B: "She's alright."
A: "Just alright?!? She's hot!"
B: "Why don't you go talk to her?"
A: "You think she's out of my league?"
B: "Hell no! You're just a chicken that's all."
A: "C'mon. I get nervous when I talk to girls."
B: "Why don't you go stand next to her for a while and if an opportunity comes up, strike a conversation."
A: "What do I talk about?"
B: "It doesn't matter. You gotta find what she's interested in and go with that."
A: "I don't know..."
B: "Do you want me to go talk to her?"
A: "No. Stay away from her."
B: "If you don't do anything, I'll bet somebody else will."
A: "Ok already. I'll try."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!