TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Talking About Girls - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Yo Matt. How goes it man?"
B: "Pretty good. What have you been up to?"
A: "You know that chick in psychology class?"
B: "Yeah. You only talk about her every other day."
A: "I can't get her out of my mind. She is damn fine."
B: "Why don't you go talk to her then?"
A: "I think she is out of my league."
B: "Chicken. Somebody is only out of your league if you think so. What do you see in her anyway? She is a little chubby dude."
A: "She is not. She has a nice figure. And she has such a pretty face."
B: "Whatever. If you think so."
A: "You like skinny girls or something?"
B: "I like normal girls without any flab hanging out."
A: "Now you're exaggerating you freak."
B: "Seriously, I like a girl who is fit and likes to exercise."
A: "How about personality?"
B: "It doesn't matter until you are thinking about marriage and I'm not thinking about that yet."
A: "Well, I'm looking so I don't care that much about figure. As long as she is nice and sweet."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Who do you think is hotter? Britney or Christina?"
B: "That's a no brainer. Christina is way hotter. You think Britney is hotter than Christina?"
A: "She has some serious curves that turn me on. And I like the way she moves. I think she's sexy."
B: "Ok. How about between the three girls on Friends? Who do you think is the cutest?"
A: "I like Phoebe the most. She is so funny cracks me up."
B: "Ok. I agree with you there. Let's change the scenario a little. If you were stuck on an island, who would you choose to be with?"
A: "I'd take Britney Spears. I have this thing about her."
B: "No way man. How about Catherine Zeta Jones? She is absolutely beautiful."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!