TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Basketball - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you know when basketball season starts?"
B: "It starts in October. How come?"
A: "I like to keep up with the Lakers."
B: "You keep up with baseball at all?"
A: "Just a little. Not as much as basketball."
B: "Who is your favorite player?"
A: "Probably Kobe Bryant, but he has too many issues right now."
B: "He's a great player, but his recent problem is really affecting his play."
A: "Hope everything turns out ok. Do you play/like basketball much?"
B: "I usually get into it during the playoffs. I'd rather play than watch."
A: "I like to watch as much as I like to play. Do you play often?"
B: "Every now and then with some friends."
A: "I usually play twice a week at the health club. It's easy to round up 10 guys during the evening time."
B: "That sounds pretty fun. But I'm too out of shape to play full court."
A: "I get tired too, but I figure it's good for my health. And I'm having fun at the same time."
B: "So you think the Lakers will do good this year?"
A: "They better. They got a lot of good players now. If Malone can stay healthy, then I don't see how they can be beat."
B: "I don't know... I think Sacramento has a strong team this year."
A: "True, but I'm pulling for the Lakers all the way. It's going to be a great season."


previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!