TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Football - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What are you watching?"
B: "A football game. Packers are playing the Chiefs."
A: "I never understood this game."
B: "It's not that hard. If you watch a couple of games, you'll start to understand it."
A: "Do you watch a lot of football?"
B: "I like the Packers, so I watch all their games."
A: "Did you play football before?"
B: "Only in high school. I was too small to play for college."
A: "What position did you play?"
B: "I was the corner back."
A: "Is that the main guy in offense?"
B: "No. That's the quarterback. The corner back is a defensive player covering passing plays and outside running plays."
A: "I see. Do you think it is more fun than baseball?"
B: "It's hard to compare the two because they're so different. I like both baseball and football. How about you? You like baseball a lot?"
A: "Yeah. I'm a big baseball fan."
B: "Baseball is fun, but you should also learn football. I'll explain as we watch."
A: "Cool."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What sports do you like to play?"
B: "I like baseball and basketball."
A: "How about football?"
B: "In my country football is brand new, so I never learned the game when I was younger."
A: "It's a very popular game in America."
B: "Yeah. I heard a lot about it. Is it really that fun?"
A: "For me, it's one of those games that are fun to both watch and play."
B: "Are you a football player?"
A: "No, just for fun with my friends. We play two hand touch or flag football. We're too old to play tackle football."
B: "What is two hand touch and flag football?"
A: "Instead of tackling somebody, you just have to touch them with two hands, or if it is flag football, grab the flag that the ball carrier is wearing."
B: "I see. It's safer then right?"
A: "Exactly. We play every Saturdays on the field by the tennis courts. If you want to learn and play a little, you're welcome to join us."
B: "I'll give it a try. Give me a call and let's go down together."
A: "Ok. I'll call you Saturday morning."
B: "Great."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!