TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Happy and Feeling Good - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey John. I have some great news."
B: "What happened?"
A: "I got a job offer from Dell."
B: "That's great. I thought you said you didn't get the job."
A: "I thought I did bad on the interview, but I guess I was wrong. I'm so happy right now."
B: "I bet. That's great news. I'm very happy for you."
A: "Thanks. I feel like celebrating. Let's go have a beer. It's on me."
B: "Sounds good."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Mike, did you win the lottery or something? Why the big smile?"
B: "I'm so relieved. I just passed the bar exam."
A: "You did? That's great! You must be very happy now?"
B: "That's an understatement. I'm on cloud nine. I couldn't be any happier."
A: "Did you tell your parents yet?"
B: "Not yet. I didn't get a hold of them. I'll try to call them again tonight."
A: "They're probably going to be so happy."
B: "I think so. It's turning out to be a great day."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Life's so boring."
B: "Well, most of the time it is, I guess."
A: "What do you think will make you happy?"
B: "I think money will make me happy."
A: "You heard people say that money doesn't guarantee happiness."
B: "It will for me. Then I can do all the things I want to do."
A: "You'll get bored eventually."
B: "Then I can find something new to do. If I don't have to worry about money, then I don't have to work."
A: "That's true, I guess. If I didn't have to work, I think I would be happy."
B: "You see... money doesn't equal happiness, but it takes away a lot of responsibilities."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!