TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Anger - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What happened to your car?"
B: "A tow truck was towing my car and put all those dents in my car."
A: "Are they going to pay you for the damages?"
B: "They're saying it was already there."
A: "What the hell. That doesn't make sense. What are you going to do?"
B: "I have to go to court. A cop was there so he can prove that the damage wasn't there."
A: "That sucks. I'd be pissed if that happened to me."
B: I got an estimate and it's four thousand dollars."
A: "Oh my gosh. Damn... screw the court, I would burn down their store."
B: "We'll see what happens after court."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Jack, what's wrong?"
B: "You!"
A: "What are you talking about? What did I do?"
B: "You told Martha that I was on a date? What was that all about?"
A: "No... that's not what I meant. I didn't mean that. She asked me where you were and I jokingly said that you were on a date with Sara. I thought Martha knew that you and Sara were just friends."
B: "She started feeling suspicious after you said that."
A: "I'm sorry man. I didn't know. I didn't mean to screw anything up."
B: "Martha gets jealous easily and it took a while to convince her that Sara was just a friend. Now, I have to explain to Sara that I can't hang around her because of you."
A: "Look. I really didn't mean to, and next time I see Martha, I'll really tell her that you and Sara are really just friends."
B: "Don't bother."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!