TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Excited - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "I can't wait to go skiing tomorrow."
B: "I know. It's going to be so much fun."
A: "I always get excited the day before."
B: "I used to be like that. But I go skiing so often that I don't get excited anymore."
A: "I only go skiing twice a year, so it's a real treat for me."
B: "That makes sense."
A: "What things make you excited?"
B: "Whenever I go to Vegas, I get really excited."
A: "Oh... that makes me excited too!"
B: "Looks like anything fun makes you excited."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Jack. Are you excited about starting work?"
B: "Yeah. I'm really looking forward to it."
A: "What was more exciting, starting college or starting work?"
B: "They're pretty similar, but in different ways. I really can't decide. How about you?"
A: "For me, I think starting school was more exciting."
B: "Does that mean work isn't that great?"
A: "It's different for everyone, but because I knew school was going to be so much fun, I really got excited about it."
B: "But work is a huge portion of our lives. I'm looking forward to making it fun."
A: "That's a great attitude to have. I don't think you'll have any problems in the workforce."
B: "I hope you're right."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Suzie. Guess what? I'm having a baby!"
B: "Really? That's so great. Congratulations."
A: "Thanks. I'm so excited. We've been trying for 8 months now."
B: "That's really exciting. How many months are you pregnant?"
A: "Three months."
B: "Are you going to find out if it is a boy or a girl?"
A: "I want to, but Bob doesn't. He wants to be surprised like the old fashioned way."
B: "Maybe it's more exciting not knowing."
A: "I'd rather know and buy all the baby things ahead of time."
B: "There are so many things you have to prepare for."
A: "I know I am going to be busy, but I know I can handle it. I have been looking forward to this day for a long long time."
B: "It really must be an exciting time for you guys."
A: "Thank you so much."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!