TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Worry - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "You don't look too well. What's going on?"
B: "I just lost my job. I'm just worried about how I'm going to pay the bills."
A: "I'm sorry to hear that. Have you been looking for another job?"
B: "I just started, but the job market is very bad right now. I'm not optimistic about it."
A: "That's tough. What does your wife think about this?"
B: "She's trying to be supportive, but I can tell she is very worried about our financial situation as well."
A: "I have some friends who might be able to help you find a job. I'll see what they can do."
B: "I really appreciate your help."
A: "No problem. In the meantime, don't try to worry so much. You'll get through this."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Jared, I just heard about your father. How is he doing?"
B: "He's in the hospital resting. The doctor's didn't give a clear answer yet."
A: "I'm so sorry to hear that. But this is a good hospital. I'm sure they will do whatever they can."
B: "I hope so."
A: "You must feel really worried right now. But you know your dad is a fighter."
B: "Yeah. I think my mom is the most worried. I'm basically worried about how she is doing."
A: "Where is she right now?"
B: "She's in the hospital with my dad. I have to go back tonight."
A: "Hey, I'll go with you."
B: "You don't have to."
A: "It's really no problem."
B: "Ok. Let's go right after dinner."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!