TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Love - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Jack. How's it going?"
B: "I'm falling in love."
A: "What! With who?"
B: "That girl in my econ class. She is so hot."
A: "Did you guys go on a date already?"
B: "No. I didn't even talk to her yet. But I think I'm in love."
A: "Does she have a boyfriend?"
B: "I don't think so. I've been following her around campus and I haven't seen another guy."
A: "Dude, you're a stalker man. Just ask her on a date."
B: "I plan on running into her in the cafeteria when she's alone. I think I'll ask her then."
A: "So why do you think you're in love?"
B: "She's the only thing I can think of all day long."
A: "That's called blind love. Well, I gotta run. Tell me how it goes next week."
B: "Alright. I'll talk to you later."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Happy anniversary honey."
B: "Happy anniversary baby."
A: "It's been one year since we got married. It was so fast."
B: "Yeah. And I love you so much."
A: "Really? What do you love about me?"
B: "Well, you're beautiful, smart, with a wonderful personality."
A: "What else?"
B: "I also think you're sexy."
A: "You're embarrassing me."
B: "You asked."
A: "I love you so much. I'm so happy and I think we have a wonderful marriage."
B: "Me too. Let's make every year better and better."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!