TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Bored - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey there. What have you been up to?"
B: "Nothing really."
A: "How about your work?"
B: "It's so boring there. I really wish I had a different job."
A: "Is it really that bad?"
B: "Yeah. Most of the time, I have nothing to do. But whenever I have something to do, it's boring work because it is the same old thing."
A: "Why don't you find a different job then?"
B: "Maybe I should."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hi Steve, what's your plan for tonight?"
B: "I don't have any plans. Are you doing anything special?"
A: "Well, if you're bored, let's plan on meeting up tonight."
B: "That sounds like a good idea. Should we invite Bob?"
A: "He's a little boring."
B: "What do you mean?"
A: "Well, he doesn't drink, play video games, pool, or really anything. The only thing he talks about is history."
B: "You do have a point. We'll leave him out tonight."
A: "Alright. Let's meet at 8:30 in front of the university bookstore."
B: "Perfect. I'll see you later tonight."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hello"
B: "Hi Jane"
A: "Oh, hi Jill."
B: "What are you doing?"
A: "I'm doing the laundry."
B: "I'm so bored. I have nothing to do."
A: "Why don't you come over and help me with the laundry?"
B: "I'd rather do my own house chores. Hey, you wanna take a break from your house work and have coffee at Starbucks with me?"
A: "Sure, that sounds great. I'll meet you there in thirty minutes."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!