TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Favorite - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What are you doing tomorrow?"
B: "I'm going to stay home and watch a video."
A: "What are you going to watch?"
B: "I rented Last of the Mohican. Have you seen it?"
A: "That was one of my favorite movies. You will not be disappointed."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "What's your favorite food?"
B: "I like Chinese food the most."
A: "Have you been to the Chinese restaurant on 44th street."
B: "No I haven't. Is it any good?"
A: "It's my favorite Chinese restaurant. I believe you will like it."
B: "That sounds great. Let's go."

3
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Jack. How were your classes this semester?"
B: "They were not too bad. I really digged (liked) my poli-science class."
A: "Would you consider it your favorite class?"
B: "I don't know if I would call it my favorite, but it ranks up there."
A: "What class was your favorite then?"
B: "I took a business communication class last year and it was terrific."
A: "I never took that yet. If that was your favorite, I think I will check it out."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!