TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Exercise - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Michael. Where are you going?"
B: "Nowhere special. I was just taking a walk."
A: "What for?"
B: "To get a little exercise. I'm so out of shape."
A: "Hey, I play basketball with a bunch of friends twice a week. It's great exercise and it's fun too. Why don't you come out and play with us?"
B: "That sounds great. Give me a call next time you guys play."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "All I do all day is work and watch TV. I really should start thinking about my health."
B: "I never thought about that, but you're right. What do you think we should do?"
A: "For starters, we should start doing more outdoor activities. That way we'll get some exercise."
B: "I was thinking about taking tennis lessons. I always have an hour to spare in the afternoon. What do you think about that?"
A: "That's not a bad idea. How much is it?"
B: "I heard it is only about one hundred twenty dollars a month for 8 lessons."
A: "Playing tennis twice a week will be a good start. Count me in."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!