TalkEnglish Logo
0:00
0:00

My Pleasure

Meaning/Usage: Happy to do something for someone

Explanation: "Pleasure" is to feel happy. When you use this term, you are telling the other person that you are happy to do it.

"It is my pleasure to introduce you to our guests."
"It was my pleasure to work with you."
"It is my pleasure to be involved in something so important."

A. "I really appreciate all you did helping me finish my project."
B. "No problem at all, it was my pleasure."

Other Common Sentences

"Don't mention it."
"No problem."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!