TalkEnglish Logo
0:00
0:00

It Totally Slipped My Mind

Meaning/Usage: To forget something that you had to do

Explanation: When you "slip," you fall. When it falls from the mind, it is no longer there. So when you forget about something, it is common to say, it "slipped my mind."

"I was meaning to call you but it totally slipped my mind."
"There was something I needed to do today but it totally slipped my mind."
"Sorry I forgot about your birthday. It totally slipped my mind."

A. "Did you call your mom and dad and wish them Happy Anniversary?"
B. "Oh no! It totally slipped my mind."

Other Common Sentences

"I completely forgot."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!