TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I'm good at

Listen to the Entire Lesson

Again, 'I'm' is used here as 'I am.' 'Good at' informs someone what you excel at and are comfortable doing.

Here are some examples:

"I'm good at drawing."
"I'm good at video games."
"I'm good at swimming."
"I'm good at driving."
"I'm good at reading."
"I'm good at sports."
"I'm good at writing."
"I'm good at math."
"I'm good at dancing."
"I'm good at chess."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!