TalkEnglish Logo

I'm + (verb)

I'm' is a contraction of the words 'I am.' By adding a verb to 'I'm' this lets you express an action or occurrence about yourself.

Here are some examples:

"I'm eating lunch."
"I'm brushing my teeth."
"I'm scared."
"I'm driving to work."
"I'm crying."
"I'm typing an email."
"I'm cooking dinner."
"I'm combing my hair."
"I'm hanging a picture."
"I am texting."
"I am dancing."
"I am interested in the job."
"I am exercising."
"I am sad."
"I am learning."

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!