TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I'm trying + (verb)

Listen to the Entire Lesson

'I am trying' informs someone that you are attempting to accomplish something using bodily, mental, or spiritual strength. By adding a verb to 'I'm trying' you are pointing out exactly what it is you are attempting to do.

Here are some examples:

"I'm trying to get a job."
"I'm trying to call my family."
"I'm trying to enjoy my dinner."
"I'm trying to educate myself."
"I'm trying to explain myself."
"I'm trying new food."
"I'm trying to eat healthy."
"I'm trying to understand."

You may also hear the word 'trying' used to express a way someone is feeling. In this manner, it expresses strain or distress.

Here are some examples:

"Learning new things can be trying on you."
"That marathon was very trying on me."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!