TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I'm getting

Listen to the Entire Lesson

When combining the words 'I am' and 'getting' you are telling someone 'you' are gaining possession, being affected by or have plans to seek out and obtain a particular thing.

Here are some examples:

"I'm getting better."
"I'm getting ready for bed."
"I'm getting a tooth ache."
"I'm getting a cold."
"I'm getting married."
"I'm getting tired."
"I'm getting good at reading."
"I'm getting a new car."
"I'm getting a job."
"I'm getting a puppy."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!