TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I don't have time to + (verb)

Listen to the Entire Lesson

The word 'don't' is a contraction of the words 'do not.' When adding 'have time to' you are simply stating that you have other obligations and all other things considered must wait.

Here are some examples:

"I don't have time to explain."
"I don't have time to eat."
"I don't have time to exercise."
"I don't have time to watch my favorite TV show."
"I don't have time to talk."

You can also use the phrase 'I don't' to express things you do not like, things you do not understand, or things you do not do.

Here are some examples:

"I don't eat meat."
"I don't like the rain."
"I don't understand Spanish."
"I do not understand what you are saying."
"I do not like scary movies."
"I do not like sports."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!