TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I promise not to + (verb)

Listen to the Entire Lesson

When using the word 'promise' you are giving your word that what you are saying is true. You might also be assuring someone a guarantee that you will follow thru on what you are saying to them.

When using 'promise not to' you are stating you will not do a particular thing.

Here are some examples:

"I promise not to tell."
"I promise not to leave without you."
"I promise not to be so late."
"I promise not to hurt your feelings."
"I promise not to wake you up."

You can also just use the word 'promise' to assure someone of your intentions.

Here are some examples:

"I promise I am telling the truth."
"I promise to practice my math."
"I promise to call you."
"I promise I will tell you."
"I promise I will come to your party."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!