TalkEnglish Logo
0:00
0:00

I feel like + (verb-ing)

Listen to the Entire Lesson

Here you are expressing to someone something you would enjoy doing.

Here are some examples:

"I feel like going for a bike ride."
"I feel like going to the beach."
"I feel like having a snack."
"I feel like talking."
"I feel like dancing."
"I feel like having friends over to my house."
"I feel like watching TV."

By adding 'don't' or 'do not' you can change what you are saying to express something you would not enjoy or express a concern about something.

Here are some examples:

"I don't feel like leaving yet."
"I don't feel like explaining."
"I don't feel like going to bed."
"I do not feel comfortable talking about it."
"I do not feel like we are going in the right direction."

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!