TalkEnglish Logo

I can't help + (verb-ing)

The word 'can't' is contraction for 'cannot.' Combined with 'help' you are communicating something you are unable to control or having a hard time gaining a grasp for.  This can be a physical or mental action.

Here are some examples:

"I can't help thinking about it."
"I can't help shopping so much."
"I can't help working all the time."
"I can't help smiling when I see her."
"I can't help eating so much."
"I can't help loving you."
"I can not help biting my nails when I am nervous."
"I can not help smoking when I have been drinking."
"I cannot help feeling so sad."
"I cannot help remembering the things you did."

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!