TalkEnglish Logo

Let's say that + (subject + verb)

Let's' is a contraction for 'let us.' You are suggesting to someone that you should both agree on what you will communicate to someone else.

Here are some examples:

"Let's say that you love to fish."
"Let's say we found it."
"Let's say that we enjoy being with them."
"Let's say that we had a good time."
"Let's say that it's hard to decide."
"Let's say that we have to go."
"Let's say that we can host."
"Let's say that I have to work."
"Let's say that the movie was really good."

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!