TalkEnglish Logo

There's no need to + (verb)

The word 'there's' is a contraction of the words 'there is' or 'there has.' When expressing 'no need' you are stating that the action does not need to take place.

Here are some examples:

"There's no need to worry."
"There's no need to be upset."
"There's no need to act so strange."
"There's no need to act so shy."
"There's no need to rush off."
"There's no need to talk now."
"There is no need to call this late."
"There is no need to bother him."
"There is no need to run away."
"There is no need to stop now."

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!