TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Here's to + (noun)

Listen to the Entire Lesson

'Here's to' is used in a way of celebrating or identifying a person, place, or thing of significance. It is usually said while toasting someone at dinner, or signaling to someone or something after an event.

Here are some examples:

"Here's to the winner!"
"Here's to your marriage!"
"Here's to the New Year!"
"Here's to great friends!"
"Here's to starting a new job!"
"Here is to the luckiest guy in the world!"
"Here is to you!"
"Here is to happiness!"
"Here is to a wonderful day!"
"Here is to great memories!"

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!