TalkEnglish Logo

It's no use + (verb-ing)

It's' is a contraction for 'it is.' By stating 'it's no use' you are saying that what you or someone else is doing is not recommended or uncalled for.

Here are some examples:

"It's no use crying."
"It's no use separating them."
"It's no use talking to her."
"It's no use whining about it."
"It's no use apologizing."
"It's no use attempting to please him."
"It's no use arguing about it."
"It's no use behaving that way."
"It's no use cleaning up."
"It's no use checking on it yet."

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!