TalkEnglish Logo

There's no way + (subject + verb)

There's' is a contraction of the words 'there is.' By stating 'there's no way' you are relaying a thought of doubt about an event taking place now or in the future.

Here are some examples:

"There's no way you finish on time."
"There's no way we complete on time."
"There's no way your mother approves."
"There's no way no one claims it."
"There's no way they expect it."
"There's no way he can fix it."
"There's no way he can handle the news."
"There's no way your brother injured his ankle."
"There is no way that horse jumps it."
"There is no way he missed it."

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!