TalkEnglish Logo
0:00
0:00

College Related Topics Review

Listen to the Entire Lesson

This review section will cover all the lessons we had so far. This includes small talk, weather, movies, classes, university, etc. If you are slow on some sections, please go back to that particular lesson and study the material again.

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!