TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Drinking - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Do you drink much?"
B: "Depending on what you consider a lot."
A: "How frequently do you drink?"
B: "Couple times a week. How about you?"
A: "Only when I go out. I'm not a big drinker."
B: "How much can you drink?"
A: "I usually only have 2 beers."
B: "You're a light weight."
A: "How much can you drink?"
B: "I'm usually drinking all night long. At least 10 drinks."
A: "Don't you spend a lot of money then?"
B: "No. We usually go to places that have specials. Dante's over on the Ave has $5.00 pitchers on Mondays. So for ten, fifteen bucks, I can get a lot of drinks."
A: "That's true."
B: "If you don't like beer, have you tried mixed drinks? Some of them are pretty good."
A: "I like beer, it's just that I get a headache when I drink more than 3."
B: "You just have to build up a tolerance. I used to be like that. But your body gets used to it."
A: "It'll take awhile, but I'm working on it."
B: "Hey let's go out tomorrow night. The Ram Bar and Grill is having a special on pitchers."
A: "Alright."

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!