TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Health - Dating - Marriage Review

Listen to the Entire Lesson

Up until now, we have covered quite a bit. If you have made it this far, I want to congratulate you for your persistence. There are no cutting corners in learning English so you should take it step by step and learn all the material I am presenting. So let's move forward and review what we have learned so far.

previous lessonnext lesson

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!