TalkEnglish Logo
0:00
0:00

Married Life - Interactive Practice

Nhấn Chuột vào mục Nghe Toàn Bộ và hãy nghe hết. Sau khi quen với toàn bộ đoạn hội thoại, nhấn nút Nhân Vật A để trở thành Nhân Vật A. Bạn sẽ chỉ nghe Nhân Vật B nói. Sẽ có khoảng dừng để bạn lặp lại các câu nói của Nhân Vật A. Làm tương tự với Nhân Vật B. Tốc độ của đoạn hội thoại là tốc độ của người bản địa. Sử dụng nút Pause nếu cảm thấy khoảng dừng giữa mỗi câu là quá nhanh. Sau khi luyện tập vài lần, bạn sẽ có khả năng nói nhanh như người bản địa.

1
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Jane. How are you doing these days?"
B: "Hi Martha. Everything is perfect."
A: "Are you enjoying married life?"
B: "It couldn't be better. My husband is so supportive with my work and he helps around the house so much."
A: "You're so lucky. I hope to get married to a guy like that."
B: "I'm so happy. Even though we are both working, we get to spend a lot of time with each other in the evening and on the weekends."
A: "Do you guys do anything special?"
B: "In the evening, we just sit and talk over dinner. But on the weekend, we try to go out to the beach or hit a nice restaurant, or go to a nice cafe."
A: "Sounds like everything is great."

2
Listen All  |   Person A  |   Person B
A: "Hey Stacy. What's going on?"
B: "I'm pretty tired these days."
A: "Why? You're not working so don't you have a lot of time on your hands?"
B: "I have so much house work to do. I have to take care of the kids, cook, clean, laundry, and the cycle never ends."
A: "How about your husband? Does he help much?"
B: "Not at all. He comes home and complains about his hard day at work. He expects me to do everything. He even wants me to feed him sometimes. Can you believe that?"
A: "That sucks."
B: "If he wasn't so lazy, I think I wouldn't have any complaints. He mows the lawn, but can you believe he tried to convince me to do it?"
A: "That's crossing the line."
B: "Oh well. I'll have to live with it. What else can I do?"

previous lessonnext lesson

Nói Tiếng Anh nhanh hơn bằng cách tải về đầy đủ hàng trăm file âm thanh mp3 MỚI của tất cả các bài học. Hiện tại đã có thể tải TalkEnglish Offline Version. Hãy truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!