TalkEnglish Logo

Other Emotions - Feeling Nothing

No emotions

Feeling no emotions is one of the worst emotions.  Many times it is described as being dead on the inside.  Without emotions, it is hard to tell if you are a person.  Here are some sentences I heard people say.

"I don't feel anything.  I don't know if I'm alive."
"I hurt myself because it makes me feel alive."
"I'd rather feel pain than feel nothing at all."
"Not feeling anything is so depressing."

"When my younger brother died, I didn't feel anything.  It was worse than feeling sad."

"I've never seen that guy laugh or cry.  He's so emotionless."
"I wonder if she feels anything.  She's so cold."

Luyện Nói Tiếng Anh nhanh hơn RẤT NHIỀU bằng cách tải về TalkEnglish Offline Version và đắm mình trong hơn 8000 file âm thanh và hơn 800 trang bài học! Sau đó bạn có thể học mà không cần sử dụng Internet và nghe các file âm thanh sử dụng máy nghe nhạc MP3 của bạn bất kỳ lúc nào. Truy cập English Download và tải về ngay hôm nay!