TalkEnglish Logo

Family and Friends

Phần Family and Friends sẽ cung cấp nhiều bài học Tiếng Anh với nhiều chủ đề khác nhau như ăn uống cùng nhau, mua sắm thực phẩm, chăm sóc ban ngày cho trẻ em, có thú nuôi, và nhiều chủ đề khác liên quan đến chủ đề Family and Friends nói chung.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn