TalkEnglish Logo

Family and Friends II

Phần Family and Friends II sẽ cung cấp nhiều bài học Tiếng Anh với nhiều chủ đề khác nhau như trường học cho trẻ em, chăm sóc sức khoẻ gia đình, kì nghỉ cùng gia đình, thời kỳ mang thai, và nhiều chủ đề khác liên quan đến chủ đề Family and Friends nói chung.

Xem lại và học nhiều lần mà bạn muốn